Islam er ikke en fredelig religion

I Palestina finnes det et fond som heter Palestinske selvstyremyndigheters martyrfond. Dette fondet drives av de palestinske selvstyremyndigheter som betaler ut månedslønn til palestinere og deres slektninger etter at disse har blitt drept, skadet eller fengslet på grunn av at de har utøvd politisk motivert vold mot Israel, altså begått terrorisme. Jo flere offer terrorhandlingen krever, jo mer penger får terroristens familie. Onsdag den 13.12.23 publiserte Palestinian Center for Policy and survey Research (PCPSR) en ny meningsmåling som viser at 70 % av palestinerne på «Vestbredden» og Gazastripen støtter Hamas-angrepet 7. oktober.

Om noen lurer på hva det innebærer å støtte Hamas, så legger jeg til en link her: https://www.hamas-massacre.net/ Det anbefales ikke for såre øyne å gå inn på linken, da det er svært brutale og groteske ting der. Samtidig er det også sannheten. Da Hamas gikk til angrep på Israel skar de brystene av kvinner, brente kvinner og barn levende, brente spedbarn levende, kidnappet turister, banket, voldtok og drepte mange, hovedsakelig sivile på og i nærheten av en musikkfestival. Dette angrepet tjente mange palestinske familier gode penger på, takket være det Palestinske selvstyremyndigheters martyrfond.

Flere millioner muslimer har blitt satt i konsentrasjonsleirer i Kina, hvor styreformen er kommunistisk. Nesten en million afghanske muslimske flyktninger blir utvist og tvangssendt fra Pakistan til Afghanistan under Talibans styre. Det siste tiåret har nesten en halv million muslimer blitt drept i Yemen. Dette er noen av mange alvorlige hendelser som foregår rundt om i verden. Hvor er moralistene når det kommer til å demonstrere for disse stakkars menneskene? Når det kommer til antall drepte Palestinere er det snakk om noen titalls tusen, imens i ovennevnte eksempler er det snakk om millioner. Dette er sterke indikatorer på at motivet bak palestina-demonstrasjonene ikke dreier seg om å stå opp for uskyldige sivile muslimske ofre, men heller jødehat. “Sauementalitet” kan også ha en innvirkning. Mange mennesker lar seg dessverre manipulere av mediene. Dette foregår ved at mediene ofte kun viser en side av en sak, gjerne den siden de selv befinner seg på. Dessverre er det svært mange mennesker som kun ser på dagsrevyen, og stoler blindt på at det de ser på nyhetene er det som er riktig. Vi mennesker er i stor grad sympatiske, og dette bruker mediene ofte imot oss til egen vinning.

9,3% av tekstmaterialet i Koranen omhandler jødehat. Boken “Mein Kampf” skrevet av Adolf Hitler inneholder 7% jødehat. Koranen inneholder altså mer jødehat enn Mein Kampf. Støre, Erna og mange andre norske politikere har uttalt at Islam er en fredelig religion, og at det er de ekstreme muslimene som misbruker religionen. Dette er sterke indikatorer på at Støre, Erna og andre politikere som omtaler Islam som fredelig, enten er inkompetente, eller populistiske og feige uten noen form for ryggmarg. Koranen inneholder en mengde vers som motsier hverandre. Mens et vers sier at muslimer skal være tolerante og tilgivende overfor bokens folk, jødene og kristne, sier et annet at muslimer skal angripe bokens folk til de betaler skatt (jizyah), underkaster seg islamsk lov og opptrer ydmykt. Da kan man spørre seg: Hvilket vers er gyldig? Hva er riktig Islam? “Abrogering” (2:106, Koranen) er et annet ord for overstyring. Abrogering i forbindelse med koranen, betyr at de senere versene har forrang for de tidligere versene. De senere versene var altså de groteske og voldelige versene, mens de tidlige versene var fredelige. Eksempelvis sier vers 2:256 at “Det er ingen tvang i religion”. Dette verset trumfes av den politiske Medina-koranens vers som kriger mot vantro. Vers 9:5 sier at “Men når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg, forretter bønnen og betaler det rituelle bidrag, så la dem dra sin vei. Gud er tilgivende nåderik”. Støre og Erna har tydeligvis aldri hørt om Abrogering. Kanskje dette er for komplisert for dem.

Videre i Koranen står det 91 ganger at profeten Muhammed er den perfekte muslimen. Muhammed er den guddommelige prototypen på et menneske. Profeten Muhammed er ufeilbarlig, og det finnes ikke noe mer perfekt enn ham ifølge Islam. Fakta rundt profeten Muhammed er at da han var 54 år gammel, giftet han seg med en ni år gammel jente ved navn Aisha. Giftemål innenfor Islam, innebærer å ta forholdet hele veien til sengs. Da profeten Muhammed hadde fått mye makt og erobret mange landsbyer, ble de fleste av de erobrede (med mindre de konverterte til Islam) henrettet etter ordre Muhammed, eller av Muhammed. Kvinnene i de erobrede landsbyene ble ofte delt ut til profeten sine soldater som sexslaver. Kort sagt så var altså den mest perfekte muslimen (profeten Muhammed) pedofil, voldtektsmann, drapsmann, og hallik. De fleste muslimer er fredelige, og ifølge Koranen er det faktisk de fredelige muslimene som ikke følger Koranens hellige skrifter, tatt i betraktning abrogeringsprinsippet.

Vi kan ikke ha et land som styres på moralistenes følelser. Vi trenger erfarne folk med integritet som tør å kalle en spade for en spade, og ønsker å prioritere Norge først. Dagens regjering har totalt feilet på dette området. Vi i Norgesdemokratene ønsker at regjeringen skal inneholde mennesker med ryggmarg, som ikke er redd for å fortelle sannheten. Vi ønsker ytringsfrihet, demokrati, og et prioritert Norge. Vi i Norgesdemokratene verdsetter fakta fremfor følelser, vi kaller en spade for en spade og lar oss ikke knekke av dagens woke-kultur. Vi mener at folk selvfølgelig skal få tro på det de vil, og fritt mene det de vil. Allikevel mener vi at Islam ikke er en fredelig religion, nettopp på grunn av fakta. Ytringsfrihet er en av grunnsteinene i et velfungerende demokrati, noe vi i større og større grad mister med dagens regjering. Vi i Norgesdemokratene kommer alltid til å kjempe for ytringsfrihet og et prioritert Norge.

www.hamas-massacre.net