Politikk

NDU har ikke et eget politisk program.

Norgesdemokratenes Ungdom (NDU) er Norges eneste ungdomsparti som ikke fører et eget politisk program.

Hva betyr det?

Helt enkelt forklart betyr det at vi ikke tar egne politiske standpunkt, men stiller oss fullt og helt bak moderpartiet vårt, Norgesdemokratene.

Får ikke ungdom påvirke politikken til ND?

Jo, så absolutt. Poenget bak vedtektsparagrafen som forbyr NDU å føre et eget politisk program, er å stå samlet med moderpartiet og ikke skape forvirring for velgere.

Flere av de andre partiene har ungdomsparti med egne politiske program, som noen ganger har vesentlige forskjeller sammenlignet med moderpartiene sine.

Norgesdemokratenes politiske program finnes her: