Om oss

Norgesdemokratenes Ungdom (NDU) ble stiftet i mars 2022 og er ungdomsorganisasjonen til Norgesdemokratene (ND).

Organisasjonens hovedformål er å støtte opp om moderpartiet.

Dette gjøres ved å fungere som:
a) Skoleringsorgan
b) Rekrutteringsorgan
c) Markedsføringsorgan

NDU skal, med bakgrunn i de tre punktene over, jobbe
for å øke oppslutningen til nasjonalkonservatismen blant ungdom, og rekruttere
disse til Norgesdemokratenes Ungdom.
Organisasjonen skal skolere medlemmene slik at de blir godt egnet til å
representere partiet i offentlige sammenhenger.
Norgesdemokratenes Ungdom skal ikke føre et eget politisk program, men til
enhver tid følge det gjeldende partiprogrammet til moderpartiet.