NDU har avholdt demonstrasjon mot drag for barn!

På lørdag (09.03.24) avholdt Norgesdemokratenes Ungdom (NDU) en demonstrasjon ved Åsane bibliotek i Bergen mot et dragshow rettet mot barn. Demonstrasjonen ble organisert og ledet av NDU’s nyvalgte nestleder, Fredrik Fauske.

NDU stiller seg svært kritisk til at det offentlige har tilrettelagt for et dragshow for barn. I arrangementets beskrivelse mener arrangørene at dette er en simpel “eventyrstund”, der barna kan få muligheten til å utforske en “fantasiverden uten de tradisjonelle kjønnsnormene”. Det hersker likevel liten tvil om hvilke krefter som egentlig står bak, og hva den reelle agendaen er.

NDU mener at barn skal få være barn, og at de ikke skal brukes som politiske brikker i de voksnes verden!

Demonstrasjonen ble ledet av Fredrik Fauske, nestleder i NDU.
Dragartistene ankommer Åsane bibliotek.
Har disse menneskene noe fornuftig å lære våre barn?
Kjønnsdysfori burde ikke feires!