NDU forsøkt fratatt stemmeretten på landsmøtet

Bergen, 24. – 26. mai – Denne helgen avholdes Norgesdemokratenes landsmøte i Bergen. I forkant av landsmøtet har det blitt formidlet av Norgesdemokratenes generalsekretær, Kjell Arne Thomassen, at ungdomspartiets fem delegater ikke har stemmerett.

Den 1. mai ble NDUs leder informert om at NDU ikke hadde stemmerett på årets landsmøte. Denne informasjonen kom først via fylkeslederen i ND Vestland, Ellinor Birkeland, som hadde fått beskjeden direkte fra partiets generalsekretær. Fylkeslederen i ND Vestland kontaktet deretter NDU sin leder for å sjekke om NDU var klar over dette.

– Vedtektsstridig og antidemokratisk

“NDU stiller seg svært kritisk både til avgjørelsen om å frata ungdomspartiet stemmeretten, men også måten det har blitt formidlet på,” sier Emil T. Aasheim, som er ungdomspartiets leder.

Allerede neste dag kontaktet han både partiets generalsekretær og partileder, og formidlet til sistnevnte at han ikke lenger har tillit til Norgesdemokratenes partileder, på bakgrunn av denne avgjørelsen.

Emil T. Aasheim
Leder, NDU.

“Det står klart og tydelig i vedtektenes §14.15.5 at NDU har fem delegater til landsmøtet. Det nevnes ingen sted at akkurat disse delegatene ikke kan avgi stemme. NDU fikk stemme i 2022 og 2023, så her er det tydelig at det foregår noe i kulissene. Avgjørelsen om at NDU ikke skal ha stemmerett må uansett først behandles av landsmøtet. Noe annet er klart vedtektsstridig og antidemokratisk,” sier Emil T. Aasheim.

Beskyldt for å delta i “opprør”.

Nestleder i NDU, Fredrik Fauske, er av det inntrykket at NDU blir fratatt stemmeretten fordi ungdomspartiet har bistått Ellinor Birkeland med å lage en valgkampvideo.

“NDU skal ikke ta del i konflikter som pågår i moderpartiet. Likevel har vi blitt dratt inn i denne lederstriden på bakgrunn av at NDU har bistått Ellinor Birkeland med å lage en video der hun lanserer sitt kandidatur som partileder,” sier Fredrik Fauske.

Fredrik Fauske
Nestleder, NDU.

“NDU ville tilby sittende partileder den samme muligheten, da jeg helgen etter skulle til Oslo for å besøke partileder og organisatorisk nestleder. Etter at Ellinors video ble lastet opp, skiftet derimot stemningen i partiet raskt. Jeg fikk beskjed av Tom Stian Øhman (partiets organisatoriske nestleder) at jeg ikke lenger var velkommen til Oslo, og at partiledelsen ikke lenger ønsket min hjelp til å lage videoer,” sier Fredrik Fauske.

“Tom Stian kalte meg også for ‘sviker’ og ‘opprører’ offentlig på Facebook, gjennom partiets offentlige Facebook-side. NDU ble dermed anklaget for å delta i et ‘opprør’ mot partiledelsen,” legger Fauske til.

Trusler om eksklusjon og manglende lojalitet

Partiledelsen har uttalt at flere personer kan bli ekskludert etter landsmøtet på grunn av “illojal oppførsel.” Blant disse er Emil T. Aasheim, Fredrik Fauske og Ellinor Birkeland. Jim Andreassen, som ledet valgkomiteen, har også fått beskjed om at han vil bli ekskludert fordi han nektet å innstille sittende sentralstyre til en ny periode.

NDU uttrykker bekymring over at sittende ledelse velger å reagere med trusler om eksklusjon fremfor å ønske en lederdebatt velkommen. De siste to årene har partiet opplevd minimal vekst, negativ medlemsutvikling og svært lav oppslutning, som i noen meningsmålinger ikke engang registreres. Dette understreker behovet for en åpen og demokratisk diskusjon om partiets fremtidige ledelse.

I fortkant av landsmøtet har flere valgte delegater til landsmøtet blitt oppring av ledertrioen i Norgesdemokratene, noe NDU reagerer sterkt på.

“Vi har blitt kontaktet av flere delegater som meddeler at de har blitt oppringt av ledertrioen. Hensikten med disse telefonsamtalene virker å være valgpåvirkning, i form av beskyldninger og/eller trusler. Når man innehar et høytstående verv i et politisk parti, har man et særskilt ansvar for å opptre redelig og ordentlig. Her er det klart at flere i partiledelsen har misforstått,” sier Emil T. Aasheim.

NDU vil likevel delta på landsmøtet

Til tross for kontroversene vil NDU stille med fem delegater på landsmøtet for å utfordre partiledelsens avgjørelse om tap av stemmerett. NDU mener det er viktig å delta og fremme sine synspunkter på en konstruktiv måte.

NDU forstår at denne interne konflikten har vært forvirrende for mange. Derfor er vi så heldig at noen, på ungdommelig vis, har laget en video som forklarer striden utmerket.